Monday, December 18, 2006

Trong Sứ Điệp Hòa Bình Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tán dương 2 quyền như là chìa khóa hòa bình


Đức Thánh Cha đề cao sự sống và quyền tự do tôn giáo trong sứ điệp Hòa Bình Thế Giới

VATICAN (zenit.org)

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã đề cao quyền sự sống và quyền tự do tôn giáo như là những bảo đảm cho hòa bình - nếu những quyền đó được tôn trọng.

Đức Giáo Hoàng giải thích điều này trong sứ điệp gởi Ngày Thế Giới Hoà Bình 2007, Ngày mà Giáo Hội sẽ cử hành vào ngày 1 tháng Giêng với chủ đề "Con Người, Trung Tâm Hoà Bình.

"Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình, đã trình bày sứ điệp vào ngày 12/12 tại cơ quan báo chí Vatican.

Trong sứ điệp của ngài Đức Thánh Cha nói ngài đã viết văn kiện này "vì quan tâm tới thiếu nhi, cách riêng những kẻ mà tương lai bị làm hại do sự khai thác và ác ý của những người trưởng thành vô lương tâm."

"Nhiệm vụ tôn trọng phẩm giá của mỗi hữu thể nhân bản, mà hình ảnh của Đấng Sáng Tạo phản chiếu trong bản tính của họ, kéo theo hậu quả là con người không thể bị giải quyết cách tùy tiện," Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khẳng định. "Những kẻ nắm quyền chính trị, kỹ thuật hay kinh tế lớn hơn không thể sử dụng quyền hành để xâm phạm những quyền của kẻ khác ít được may mắn hơn.

"Vì hoà bình đặt nền tảng trên sự tôn trọng những quyền của tất cả kẻ khác," Đức Giáo Hoàng nói rõ rằng "Giáo Hội bênh vực những quyền cơ bản của mỗi người."

"Cách riêng, Giáo Hội cổ võ và bênh vực sự tôn trọng mạng sống và quyền tự do tôn giáo của mọi người," ngài ghi nhận. "Sự tôn trọng quyền sống trong mọi giai đoạn thiết lập vững mạnh một nguyên lý có tầm quan trọng đứt khoát: sự sống là một ân huệ không hoàn toàn tùy thuộc chủ thể."Không tùy thuộc con người.

Tương tự, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói thêm," sự quả quyết về quyền tự do tôn giáo đặt con người trong một tương quan với nguyên lý siêu việt đưa họ ra khỏi ý thích con người.

"Đức Thánh Cha vạch rõ "quyền sống và diễn tả tự do về đức tin cá nhân trong Thiên Chúa không lệ thuộc quyền con người."

Đề cập tới tình huống hiện nay của quyền sống, Đức Giáo Hoàng tố giác "sự vi phạm đang lan tràn của nó trong xã hội chúng ta: cùng với những nạn nhân các vụ xung đột vũ trang, nạn khủng bố và những hình thức bạo tàn khác biệt, có những cái chết âm thầm vì đói, phá thai, những thí nghiệm trên những phôi thai người và sự làm chết êm dịu."

Đức Giáo Hoàng hỏi "lẽ nào chúng ta không thấy trong tất cả những sự này một sự tấn công hoà bình?... Sư phá thai và sự thí nghiệm phôi thai là một sự chối từ trực tiếp của thái độ chấp nhận những kẻ khác, sự chấp nhận đó là cần thiết để xây dựng những tương quang lâu dài hoà bình."

Trong sự thiếu tự do bày tỏ đức tin cá nhân, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thấy một " triệu chứng đầy âu lo của sự thiếu hoà bình trong thế giới," hiện rõ trong "những khó khăn mà những người Kitô hữu cũng như những tín đồ các tôn giáo khác thường gặp trong việc tuyên xưng công khai và tự do những xác tín tôn giáo của họ."

Nói cách riêng về những Kitô hữu, sứ điệp giáo hoàng chỉ rõ "với lòng đau đớn không những thỉnh thoảng họ bị ngăn cấm, nhưng trong một số Nước họ đang bị bắt bớ, và cả những trường hợp thê thảm mới đây vể sự bạo tàn hung dữ đã được ghi nhận."

"Có những chế độ áp đặt chỉ một tôn giáo trên mọi người, đang khi những chế độ tục hoá thường không dẫn tới sự bắt bớ tàn bạo mà đúng hơn là chê bai về mặt văn hoá có hệ thống những niềm tin tôn giáo, ' ngài than phiền. Điều này chỉ có thể cổ võ một tâm lý và văn hoá không đưa tới hoà bình.

Đ.Ô Nguyễn Quang Sách (VietCatholicNews)

No comments: