Sunday, December 31, 2006

Lễ Thánh Gia - Holy Family Sunday (Luca 2:41-52)

Bài Đọc I: Sir 3:3-7,14-17 II: Col 3:12-21
Phúc Âm Luca 2:41-52
(41) Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. (42) Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. (43) Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. (44) Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. (45) Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm. (46) Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. (47) Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. (48) Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" (49) Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" (50) Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. (51) Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. (52) Còn Đức Giêsu, ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.
Chi Tiết Hay
* Nadarét cách Giêrusalem khoảng 85 dặm.
* Chỉ có Thánh Luca kể lại chuyện này. Đây cũng là mầu nhiệm vui thứ năm trong chuỗi Mân Côi.
* (c. 41) Thánh Luca kể lại hai lần Chúa Giêsu hành hương lên Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Đây là lần đầu tiên. Lần thứ hai là trước cuộc khổ nạn của Ngài. Trong cả hai lần, Chúa Giêsu đều bị "lạc mất" trong ba ngày. Lần đầu đánh dấu sự trưởng thành của Ngài cũng như sứ mệnh của Ngài. Lần sau cùng kết thúc sứ mệnh của Chúa Giêsu khi Ngài sống lại vinh hiển sau ba ngày từ cõi chết.
* Trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, người phụ nữ trong gia đình (mẹ, cô, dì, chị, v.v.) có nhiệm vụ nuôi nấng và dạy dỗ con cái, cả trai và gái, cho đến tuổi dậy thì. Bởi vậy con trai thường rất khắng khít với người mẹ ngay cả khi đã trưởng thành.
* (c. 42) Khi người con trai đến mười hai tuổi, luật Maisen bắt buộc cậu phải hành hương lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Cậu sẽ được phép đọc Kinh Thánh lần đầu tiên trong đền thờ, đánh dấu sự trưởng thành. Trách nhiệm dạy dỗ cậu bấy giờ chuyển qua cho người cha.
* (c. 44) Trong những cuộc hành hương này, người Do thái chia ra làm hai đoàn. Đàn ông và các cậu trai 12 tuổi trở lên một đoàn, phụ nữ và các trẻ em nhỏ đi chung với nhau trong một đoàn khác.

* (cc 48-49) Đức Mẹ có lẽ rất hân hoan khi không thấy trẻ Giêsu đi với mình trên đường về, tin rằng con mình đã ý thức sự trưởng thành của mình và đã chọn đi với đoàn người nam. Thánh Giuse có lẽ đã thở dài khi thấy con mình vắng mặt trong đoàn người nam, nghĩ rằng trẻ Giêsu vẫn còn muốn theo mẹ. Trong khi đó trẻ Giêsu đã đánh dấu sự trưởng thành tâm linh của mình, quyết định ở lại đền thờ, "nhà" của Thiên Chúa, Cha của Ngài.
Một Điểm Chính: Vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, chúng ta phải trưởng thành trên phương diện tâm linh, nhận Thiên Chúa là Cha, và sẵn sàng đón nhận ý Ngài.
Suy Niệm
1. Đức Mẹ và Thánh Giuse dạy dỗ trẻ Giêsu về phần tâm linh để Ngài có thể nhận định rằng: "Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?". Hồi tưởng lại hành trình đức tin của bạn. Ai là người đã dưỡng dục tâm hồn của bạn? Họ đã làm sao? Lúc nào và làm sao bạn đã nhận định được phạm vi đặc biệt của bạn trong tim của Thiên Chúa?
2. Gia đình là nơi đầu tiên để dưỡng dục đời sống nội tâm. Đọc thêm Luca 2:21-40 và chiêm niệm sự chăm sóc mà Đức Mẹ cùng Thánh Giuse dành cho trẻ Giêsu trong thời thơ ấu của Ngài. Suy niệm về trách nhiệm tâm linh của bạn trong gia đình: những khó khăn, những lúc thối chí, và sứ mệnh trong việc dưỡng dục con cái sao cho chúng lớn lên trong ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa.


Theo ĐỒNGHÀNH Org
---------------------------------------------------------
Holy Family Sunday

Reading I: Sir 3:3-7,14-17 II: Col 3:12-21
Gospel Luke 2:41-52
(41) Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. (42) And when he was twelve years old, they went up according to custom; (43) and when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, (44) but supposing him to be in the company they went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintances; (45) and when they did not find him, they returned to Jerusalem, seeking him. (46) After three days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions; (47) and all who heard him were amazed at his understanding and his answers. (48) And when they saw him they were astonished; and his mother said to him, "Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been looking for you anxiously." (49) And he said to them, "How is it that you sought me? Did you not know that I must be in my Father's house?" (50) And they did not understand the saying which he spoke to them.51 And he went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them; and his mother kept all these things in her heart. (52) And Jesus increased in wisdom and in stature, and in favor with God and man.
Interesting Details
* Nazareth is about 85 miles from Jerusalem.
* Only St. Luke reports this event. It is the fifth joyful mystery of the Rosary.
* St. Luke reports only two journeys that Jesus made to Jerusalem for the feast of Passover. This event is the first, and the other immediately precedes his Passion. He was "lost" for three days in both events. The first marks the beginning of Jesus' adulthood as well as his mission. The last one marks the end of his mission as he rose victoriously after three days.
* In Jewish society at the time of Jesus, boys and girls were at first primarily brought up by the women of the family. At the age of puberty, the boys made a transition and were reared primarily by their fathers or the men in the family.
* When a boy reaches the age of twelve, the law of Moses requires that he journeys to Jerusalem for the Passover where, for the first time, he would be allowed to read the Words of God in the temple. This marks the beginning of his adulthood, and his care is transferred to the men in the family. It is a harsh transition for boys.
* For such trips as the journey during the feast of Passover, the Jews traveled in large groups separate according to genders. Men and boys older than twelve travel together, while the women and smaller children travel in a separate group.
* Mary must be joyful not finding the young Jesus with her thinking that he successfully made the transition to adulthood, electing to be with Joseph and all other boys. Joseph, on the other hand, felt disappointed to discover that Jesus was absent among the men. Joseph probably believed that the young Jesus still felt attached to his mother Mary. The young Jesus on the other hand made a spiritual transition into the care of God the Father.
One Main Point: One must, at some point in life, mature spiritually into the providence of God the Father and discover his own unique relation with God.
Reflections
1. Mary and Joseph nurtured the young Jesus spiritually so that he could reach the conclusion: "Did you know that I have to be in my Father's house?" Reflect on your one journey of faith. Who has nurtured you spiritually, and how? How and when did you discover your unique place in God's heart?
2. A family is the primary place to nurture spirituality. Read Luke (2:21-40) and contemplate the care that Mary and Joseph had for Jesus during his childhood. Contemplate your own spiritual responsibility in your family: the obstacles, the doubt, and the mission in bringing up your own children so that they will be able to grow into the wisdom and love of God.


By DONGHANH Org

No comments: