Sunday, December 03, 2006

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - First Sunday of Advent (Luca 21:25-28,34-36)

Bài Đọc I: Jer 33:14-16 II: 1 Thes 3:12-4:2

Phúc Âm Luca 21:25-28,34-36

(25) "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. (26) Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. (27) Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. (28) Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc". (34) "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, (35) vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. (36) Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người".

Chi Tiết Hay

· Phụng Vụ năm nay dùng Phúc Âm Luca và bắt đầu bằng bài giảng về những ngày sau hết. Bài giảng này gồm ba phần:

- Phần đầu, 21:10-11, diễn tả nhũng điềm lạ và cho ta biết sự gì sẽ xảy ra.

- Phần giữa, 21:20-23, tiên đoán việc thành Giêrusalem bị phá hủy.

- Phần cuối, 21:25-26, một lần nữa nói về những điềm lạ và cho ta biết những gì ta phải làm.

· Trong thời gian này Đức Giêsu giảng dạy nhiều trong đền thờ. Biết ngày chịu chết đã gần kề, Ngài đã nói về những điều quan trọng mà nhân loại cần biết, như những dặn dò quí báu trước khi Ngài từ giã cuộc đời trần thế.

· Trước ngày Ngài đến sẽ có những sự việc lạ xảy ra trong vũ trụ. Đây là điều Đức Giêsu báo trước về ngày Ngài trở lại để phán xét, có ý ám chỉ Ngài dã hoàn tất tước hiệu Con Người. Vậy ngày Chúa đến cũng là ngày trở lại của Con Người.

· Những điềm lạ về ngày sau hết sẽ xảy ra một cách toàn diện trên toàn thể vũ trụ. Điều này cho thấy nếu chỉ dựa vào những biến cố riêng rẽ để đóan ngày tận thế là việc làm sai lầm.

· (c.28) "Ngày cưu chuộc của các con đã gần kề": Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ hãy vững tâm và hy vọng. Thay vì phản ứng như những người khiếp đảm, những môn đệ trung thành của Chúa sẽ đứng thẳng và ngước mặt, không hề cảm thấy sợ hãi và hổ thẹn, dể nghênh đón Đấng cầm quyền xét xử là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa.

· (c.34) Vì khoảng 95 phần trăm dân Palestine thời đó là nông dân nghèo, lời cảnh cáo của Đức Giêsu có vẻ dành cho những kẻ giàu sang có điều kiện để chè chén say sưa và lo lắng sự đời.

Một Điểm Chính: Đức Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. Điều đó không làm chúng ta sợ hãi nhưng đem lại niềm vui vì được cứu chuộc.

Suy Niệm

1. Tôi có những chuẩn bị gì cho ngày Con Người sẽ đến? Tôi phải làm gì để khi Ngàì đến tôi sẽ có thể đứng thẳng và ngước mặt lên?

2. Đặt mình vào thời điểm khi nhưng điềm lạ xuất hiện vào ngày sau hết, tôi sẽ có những hành động gì và cảm giác thế nào? Tôi có sẵn sàng chưa? Tôi có hoàn toàn phó thác mọi việc theo ý Chúa không?

3. Trong những lúc gặp gian nan thử thách trong cuộc sống, tôi đã có đặt trọn vẹn niềm tin nơi Chúa chưa?

ĐồngHành Org

--------------------------------------------------------------------
First Sunday of Advent

Reading I: Jer 33:14-16 II: 1 Thes 3:12-4:2

Gospel Luke 21:25-28,34-36

(25) "And there will be signs in sun and moon and stars, and upon the earth distress of nations in perplexity at the roaring of the sea and the waves, (26) men fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world; for the powers of the heavens will be shaken. (27) And then they will see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. (28) Now when these things begin to take place, look up and raise your heads, because your redemption is drawing near." (34) "But take heed to yourselves lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a snare; (35) for it will come upon all who dwell upon the face of the whole earth. (36) But watch at all times, praying that you may have strength to escape all these things that will take place, and to stand before the Son of man."

Interesting Details

· This year of Luke begins with his version of the discourse on final days. The discourse consists of three main sections:

- First section, 21:10-11, describes the end signs and tell us what to expect.

- Center section, 21:20-23, the fate of Jerusalem.

- Last section, 21:25-26, again describes the end signs and tell us what to do.

· During this period of teaching, Jesus spent the larger portion of His time in the temple. Jesus knew that His death was near so He taught all that was most urgent and critical for us to know. Precious gifts from a "dying man."

· The coming of the Day of the Lord was to be preceded by cosmic and natural events. Jesus warned us of His coming back, with the implication that He was the fulfillment of the Son of Man. Thus, the Day of the Lord is simultaneous with the coming back of the Son of Man.

· The end signs are universal, all of creation will be involved. This disproves false claims that a single catastrophe is an end sign.

· (v.28) "Your redemption is near": This verse bursts with a message of confidence and hope for disciples. In contrast to the cowardly actions of other man and woman (V.26-27), faithful disciples stand erect with heads held high, without fear and shame, to greet their faithful judge, Jesus, Son of Man.

· (v.34) Since about 95 percent of the population of Palestine at the time were poor peasants, this kind of warning would be directed to the wealthy who had both the leisure and opportunity to carouse, got drunk and be consumed by "worldly cares."

One Main Point: Jesus will come again in glory. That should not cause fear but bring joy over our redemption.

Reflections

1. Have I prepared myself for the day the Lord comes? What do I have to do to be strong when He comes?

2. Putting myself in the days that extraordinary events are happening, what actions will I take and what feelings will I have? Am I ready? Have I completely entrusted all things according to God's will?

3. Have I placed complete faith in God when life presents obstacles on my path?


No comments: