Sunday, March 25, 2007

Chúa Nhật 5 Mùa Chay - 5th Sunday of Lent (John 8:1-11)

Bài Đọc I: Isaiah 43:16-21 II: Phil 3:8-14
Phúc Âm Gioan 8:1-11
(1) Còn Đức Giêsu thì đến núi Ôliu. (2) Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. (3) Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, (4) rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. (5) Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" (6) Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. (7) Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi". (8) Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. (9) Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. (10) Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" (11) Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả". Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"
Chi Tiết Hay
+ Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, câu chuyện xảy ra giữa hai lời cảnh cáo của Ngài về việc xét đoán theo bề ngoài (7:24, 8:15)
+ (c.5) "Trong sách Luật": Sách Đệ Nhị Luật 22:22-24 nói đến việc xử ném đá người đàn bà ngoại tình cùng với người đàn ông phạm tội.
+ Tại sao chỉ có một mình người phụ nữ bị đem ra xét xử? còn người đàn ông tòng phạm đâu? và người chồng của bà ta đâu cũng không thấy nói đến?
+ (c.6) Các kinh sư và người Pharisêu muốn gài bẫy Đức Giêsu tương tự như trong chuyện nộp thuế cho Xêda (Máccô 12:13-17). Luật Môisen bảo phải ném đá người phạm tội ngoại tình, nhưng nhà cầm quyền La Mã cấm, không cho phép người dân Do Thái xử án tử hình. Đức Giêsu phải tuân theo ai? Môisen hay La Mã? Cũng có thể họ muốn thử lòng nhân từ của Đức Giêsu đối với những người có tội.
+ Đây là lần duy nhất Phúc Âm nói đến việc Đức Giêsu dùng chữ viết. Ngài viết điều gì thì không rõ, nhưng theo thánh Jerome người ta nghĩ rằng Ngài viết xuống những tội thầm kín của những người đang tố cáo người phụ nữ.
Có thể nhờ lúc cắm cúi viết xuống đất, Đức Giêsu có dịp giữ yên lăng. Ngài tránh nhìn những người mà sau này sẽ tìm đủ mọi cách để giết Ngài. Việc thinh lặng trước mặt kẻ lên án Ngài phù hợp với chân dung mà Isaia đã tả về người "tôi tớ đau khổ": "Ngài đã không mở miệng" (Isaia 53:7)
+ "Ném trước đi!" : lời Đức Giêsu nói có hàm ý nhắc đến Luật. Sách Đệ Nhị Luật 17:7 nói rằng nhân chứng trong một vụ ngoại tình có trách nhiệm chính trong việc xủ án tủ hình. Người đó phải ném viên đá đầu tiên rồi mọi người theo sau. Ở đây Đức Giêsu dùng chính Lề Luật để đáp lại việc họ dùng Lề Luật.
+ "Những người lớn tuổi" có thể là lớn trong chức vị, chứ chưa hẳn là lớn trong tuổi tác mà thôi.
+ (c.9) "Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ": Thánh Augustinô có một lời diễn tả sâu sắc nhất về cảnh này: "Chỉ còn lại hai hình ảnh: sự khốn khổ và sự thương xót".
Một Điểm Chính: Những người kinh sư và biệt phái chẳng chú trọng gì đến luật lệ Môi sen, cũng chẳng màng gì đến sinh mạng người phụ nữ đó, họ chỉ có ác ý muốn gài bẫy Đức Giêsu. Nhưng một lần nữa Đức Giêsu đã chứng tỏ Ngài là "người có quyền thế hơn", như Gioan Tẩy Giả đã tiên báo (Luca 3:16).
Suy Niệm
1. Ở đây ai là người bị xét xử
2. Tôi nhớ lại một lần nào đó đã vội vã lên án người khác. Tôi có biết phân biệt giữa "sự tội" và người "có tội" hay không?
--------------------------------------------------------------
5th Sunday of Lent
Reading I: Isaiah 43:16-21 II: Philippians 3:8-14
Gospel John 8:1-11
(1) but Jesus went to the Mount of Olives. (2) Early in the morning he came again to the temple; all the people came to him, and he sat down and taught them. (3) The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst (4) they said to him, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. (5) Now in the law Moses commanded us to stone such. What do you say about her?" (6) This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. (7) And as they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her." (8) And once more he bent down and wrote with his finger on the ground. (9) But when they heard it, they went away, one by one, beginning with the eldest, and Jesus was left alone with the woman standing before him. (10) Jesus looked up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" (11) She said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I condemn you; go, and do not sin again."
Interesting Details
+ Jesus is teaching in the temple, and He warns against judging "by appearances" (7:24,8:15)
+ (v.5) "in the law": Deut 22:22-24 prescribes stoning for both the married woman who commits adultery and the partner.
+ Why was the woman alone? Where was the partner in adultery and the woman's husband?
+ (v.6) The test may be similar to the incident with the Roman coin (Mk 12:13-17). Since Rome did not allow the Jews to put anyone to death, would Jesus obey Moses or Rome? It may also have been that they were just challenging his habitual compassion toward sinners.
+ This is the only occasion in which Jesus is mentioned as writing anything. What He wrote is not stated, but according to a suggestion formulated by St. Jerome it is often held that He wrote the hidden sins of the woman's accusers.
+ Perhaps the movement of his finger allows Jesus to be silent. His eyes would be cast down, His gaze averted from the very ones who would soon press for His death. This suggestion presents Jesus silent before His own accusers, in keeping with the portrait of Isaiah's "suffering servant" who "opened not His mouth" (Is 53:7)
+ "First to throw": the warning in Jesus' words may have carried a reference to the law. Deut 17:7 acknowledges that those who are witnesses against an accused person have special responsibility for that person's death. They have to strike the first blow, the rest of the people following. Jesus uses the law to respond to their use of the law.
+ "Elders" may be a reference to their status as leaders of the people, not necessary as a reference to their age.
+ (v.9) "Jesus was left alone with the woman." It was Saint Augustin who best described this scene: "Two figures were left, misery and mercy."
One Main Point: The scribes and Pharisees are not interested primarily in the Law of Moses, or the woman's fate, but rather in trapping Jesus. Again, Jesus is precisely the "more powerful one" as predicted by John the Baptizer (Lk 3:16).
Reflections
1. Who is on trial here?
2. Recall a time when I found myself too ready to condemn someone. Did I draw a distinction between "the sin" and "the "sinner?"

10 comments:

Anonymous said...

World Of Warcraft gold for cheap
wow power leveling,
wow gold,
wow gold,
wow power leveling,
wow power leveling,
world of warcraft power leveling,
world of warcraft power leveling
wow power leveling,
cheap wow gold,
cheap wow gold,
buy wow gold,
wow gold,
Cheap WoW Gold,
wow gold,
Cheap WoW Gold,
world of warcraft gold,
wow gold,
world of warcraft gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold
buy cheap World Of Warcraft gold o3u6c7kf

Anonymous said...

wow gold cheap wow goldworld of warcraft gold to our loyal reliable customers.

Anonymous said...

secret dating branson mo http://loveepicentre.com belle de jour dating tips

Anonymous said...

server ebook download http://audiobooksworld.co.uk/Encyclopedia-Of-Science-Fiction-Library-Movements/p201585/ free ebook with illustrated love positions [url=http://audiobooksworld.co.uk/Popular-Audio-Books/l10/?page=41]heartbreak and rage ebook[/url] 2010 novel collection rar ebook
[url=http://audiobooksworld.co.uk/Ion-Cucurezeanu/m52842/][img]http://audiobooksworld.co.uk/image/6.gif[/img][/url]

Anonymous said...

smarteam software http://buyoem.co.uk/product-35293/4Media-DVD-to-Apple-TV-Converter-6-5-MacOSX tax preparation software for windows me [url=http://buyoem.co.uk/de/news-37/Microsoft-Windows-7-SP1-Coming-in-early-2011]xp blue screen hardware software[/url] best photo resize software
[url=http://buyoem.co.uk/de/category-200-211/System-Tools]System Tools - Download OEM, Software Sale, OEM Software[/url] accept apple software license
[url=http://buyoem.co.uk/fr/product-18686/Awaken-4-0-Mac][img]http://buyoem.co.uk/image/2.gif[/img][/url]

Anonymous said...

best photo editing software for macs http://buyoemsoftware.co.uk/de/category-1/Betriebssysteme bluetooth stereo headset software [url=http://buyoemsoftware.co.uk/account/download]small business workflow management software[/url] share software comes with ritz camera
[url=http://buyoemsoftware.co.uk/es/information-5/User-Agreement]Acuerdo del usuario - Cheap Legal OEM Software, Software Sale, Download OEM[/url] telco software
[url=http://buyoemsoftware.co.uk/product-33237/Red-Giant-Magic-Bullet-Colorista-1-1-for-After-Effects-CS4-or-earlier][img]http://buyoem.co.uk/image/3.gif[/img][/url]

Anonymous said...

[url=http://onlinemedistore.com/products/hard-on.htm][img]http://onlinemedistore.com/2.jpg[/img][/url]
canadian pharmacy windsor ont http://onlinemedistore.com/products/crestor.htm one international place boston pharmacy [url=http://onlinemedistore.com/catalogue/s.htm]madhouse valleydale pharmacy[/url]
canada online order pharmacy ultram http://onlinemedistore.com/products/cytotec.htm dicks pharmacy in bountiful utah [url=http://onlinemedistore.com/products/rogaine-2-.htm]rogaine 2 [/url]
evolution of canadian pharmacy http://onlinemedistore.com/products/hard-on-oral-jelly.htm top ten pharmacy schools [url=http://onlinemedistore.com/products/diovan.htm]walgreens pharmacy hampstead nh[/url]
gc pharmacy http://onlinemedistore.com/categories/anti-fungus.htm pharmacy school chicago [url=http://onlinemedistore.com/products/apcalis-oral-jelly.htm]apcalis oral jelly[/url]

Anonymous said...

[url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/sustiva.htm][img]http://onlinemedistore.com/1.jpg[/img][/url]
propecia online pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/anafranil.htm west roxbury pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/categories/skin-care.htm]giant pharmacy shrewsbury[/url]
pharmacy math calculations http://certifiedpharmacy.co.uk/products/symmetrel.htm purchase altace pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/categories/women-s-health.htm]women s health[/url]
prosperity specialty pharmacy farifax va http://certifiedpharmacy.co.uk/products/reminyl.htm cvs pharmacy in marion south carolina [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/procalisx.htm]online pharmacy clenbuterol mastercard[/url]
xanax usa pharmacy fedex http://certifiedpharmacy.co.uk/products/clozaril.htm texas pharmacy association [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/flovent.htm]flovent[/url]

Anonymous said...

[url=http://englandpharmacy.co.uk/products/horny-goat-weed.htm][img]http://onlinemedistore.com/1.jpg[/img][/url]
clinton washington pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/contact.htm pharmacy stores cvs city enter 24 hour 1 hour photo retail state [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/augmentin.htm]mexican pharmacy oxandrolone[/url]
special precision pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/cok-n--energy-and-sensory-enhancer-.htm ortho birth control pills mexico pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/micardis.htm]micardis[/url]
pharmacy schools in new hampshire http://englandpharmacy.co.uk/products/pamelor.htm tere pharmacy review [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/biaxin.htm]pharmacy grand rounds topics 2008[/url]
online pharmacy for valium and soma http://englandpharmacy.co.uk/products/frozen--energy-and-libido-enhancer-.htm pharmacy technician schools detroit michigan [url=http://englandpharmacy.co.uk/categories/women-s-health.htm]women s health[/url]

Anonymous said...

gay daddy dating http://loveepicentre.com/contact/ dating software download
dating sim for girls [url=http://loveepicentre.com/faq/]naughty dating games[/url] robert pattinson dating kristen stewart
dating and marriage rituals in ugand [url=http://loveepicentre.com]karachi resturaunt dating[/url] irish-american dating [url=http://loveepicentre.com/user/w00tman/]w00tman[/url] tzolel dating