Friday, November 24, 2006

TIN VUI NẺO BƯỚC DŨNG LẠC

Ngày 24 tháng 11 hằng năm, hội thánh Công Giáo hoàn vũ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Phong thánh là đề cao một mẫu gương, một đạo sống đáp ứng thời điểm, như Đức Gioan Phaolô II đã nói rõ trong tông thư "Đệ Tam Thiên Nhiên Sắp Đến":

"Trong viễn tượng hướng về đệ tam thiên niên, tòa thánh sẽ ghi vào trang sử tử đạo của hội thánh hoàn vũ, lưu ý nhiều đến sự thánh thiện của những người, ngay ở thời đại chúng ta, đã hoàn thành đời mình trong chân lý của chúa Kitô. Một cách hết sức đặc biệt, cần ghi nhận sự anh dũng của các nhân đức nơi những người nam, nữ, đã thực hiện ơn gọi làm người Kitô trong cuộc sống hôn nhân: trong xác tín rằng nhiều hoa trái thánh thiện nảy sinh trong bậc sống này, chúng tôi thấy cần phải tìm ra những phương cách thích hợp nhất để đề cao và nêu lên cho toàn thể Hội Thánh làm mẫu mực và khích lệ những người chồng người vợ Kitô giáo." (trang 40-42).

Đám cưới tốn phí ba triệu rưởi tiền Mỹ cũng không mang lại hạnh phúc, cũng không làm cho một người như Diana thành hoàng hậu. Chiếc nhẫn kim cương trên hai trăm ngàn cũng không làm cho Diana sang giầu khi nằm xuống hơn một tràng chuỗi Mân Côi.

Như vậy, mừng lễ Thánh Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, không chỉ để kính nhớ cầu khẩn, nhưng còn là dịp khơi lên niềm hãnh diện bước theo một đạo sống đã được cả hội thánh hoàn vũ xác nhận là chắc chắn làm cho mình sống được phong thái làm vua sang giầu thật, làm cho mình được sống dũng mạnh và an lạc như thánh Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Con người mỏi mệt và nhầy nhụa vật chất ngày nay đang tìm một con đường, một lối sống giản đơn khơi mở lối thoát sống thảnh thơi hơn. Thì đây hội thánh giới thiệu Đạo Sống Dũng Lạc, tức là Đường Tu Đức theo tinh thần Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, khởi đi từ một niềm tin, một nhãn quan, tiến tới một thể hiện.

Lm. Trần Cao Tường (từ tác phẩm Vũ Khúc Thăng Ca, Thời Điểm xuất bản)
Trích từ "Tin Vui 34B"

No comments: