Friday, December 01, 2006

Bạn muốn trở thành ông già Noel bí ẩn?


Ông già Noel” Larry Stewart" đang được những người giàu lòng nhân ái trên toàn thế giới ủng hộ và muốn tham gia hoạt động cùng ông.
Những người muốn trở thành thành viên của Hội những ông già Noel bí ẩn do Larry Stewart lập ra có những nhiệm vụ như sau:
- Chứng minh được rằng những hành động, việc làm nhỏ cũng có thể làm thay đổi một ngày của một con người, thậm chí là cả cuộc đời của người đó.
- Khuyến khích mọi người hãy làm việc tốt mà không cần đòi hỏi được trả ơn.
- Cho mọi người thấy rằng những nghĩa cử cao đẹp cho cộng đồng nhỏ của mình cũng có thể tác động đến cả thế giới.
- Chung sức thành lập mạng lưới ông già Noel bí ẩn trên toàn cầu, cùng nhau thực hiện những việc làm cao cả, chia sẻ kinh nhiệm cũng như ý tưởng với độc giả.
Larry Stewart cho biết ai cũng có thể dễ dàng tham gia Hội những ông già Noel bí ẩn. Các thành viên không đóng lệ phí, không cần phải cung cấp thông tin cá nhân, chỉ cần bày tỏ: “Tôi muốn trở thành thành viên Hội những ông già Noel bí ẩn”. Yêu cầu đối với các “ông già Noel bí ẩn” chỉ đơn giản là hãy chia sẻ những việc làm tốt với Larry để phổ biến đến mọi người.
Bạn chỉ cần gửi email đến địa chỉ: membership@secretsantausa.com.
TR.N. (Theo Secretsantausa) _ TUỔITRẺ ONLINE

No comments: