Monday, January 29, 2007

Tìm kiếm tình yêu và ban tình yêu

ROME (Zenit.org) - Bài giải thích của Cha Raniero Cantalamessa, cha giảng Phủ giáo Hoàng, về các bài đọc từ phụng vụ Chúa Nhật IV Thường Niên
* * *
Trừ khi anh em có lòng bác ái...
Giêrêmia 1:4-5, 17-19; 1 Côrintô 12:31-1-3:13; Luca 4:21-30
Tin Mừng Chúa Nhật này tường thuật việc loại trừ mà Chúa Giêsu gặp phải tại Nadareth, quê hương Người, lần đầu tiên Người trở về sau khi bắt đầu thừa tác vụ công khai của Người. Sự loại trừ này đưa ra nhận xét thời danh," "Không một tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình."
Năm ngoái chúng ta đã giải thích tình tiết này trong tường thuật của Maccô; do đó chúng ta có thể tập trung sự chú ý trên bài đọc hai, ở đó chúng ta gặp một sứ điệp rất quan trọng. Đó là thánh thi nổi tiếng của Phaolô về đức bác ái. Đức bác ái là từ tôn giáo chỉ tình yêu. Như vậy, đó là một thánh thi tình yêu, có lẽ đó là một thánh thi nổi tiếng và tuyệt vời nhất đã được viết ra.
Khi Kitô Giáo xuất hiện trên diễn đàn thế giới, tình yêu đã sử dụng những ca sĩ khác nhau. Kẻ danh tiếng nhất là Plato, kẻ đã viết cả một luận thuyết về tình yêu. Tên chung cho tình yêu lúc đó là "eros" ( tình yêu nam nữ nên có từ "erotic-gợi tình, khiêu dâm" và tiếng "eroticism-tính đa dâm).
Kitô Giáo đã cảm thấy rằng tình yêu say đắm và ham muốn này không thích hợp đễ diễn tả tính mới mẻ của quan niệm kinh thánh. Vì lẽ đó Kitô Giáo đã tránh từ "eros" và thay thế bằng từ "agape," có thể chuyển dịch là "tình yêu thiêng liêng" hay là "đức bác ái"-mặc dầu từ sau có một nghĩa rất hạn hẹp: làm bác ái, những cộng việc bác ái.
Sự khác biệt giữa "eros" và "agape" là thế này. Tình yêu ước muốn hay là dâm dục thì độc quyền; nó hoàn thành giữa hai người; sự xen vào của người thứ ba có nghĩa là sự phá hoại nó, sự phản bội nó. Thỉnh thoảng sự sinh ra một đứa con có thể ném loại tình yêu này vào trong một cơn khủng hoảng.
Kiểu tình yêu trao ban, "agape," ngược lại ôm đồm hết mọi người, không nên loại trừ ai, dầu là kẻ thù. Công thức cổ điển của "eros" được Violetta công bồ trong nhạc kịch của Verdi "La Traviata": "Hãy yêu em, Alfredo. Hãy yêu em như em yêu anh."
Công thức cổ điển của "agape" là công thức Chúa Giêsu nói: "Như Thầy đã yêu anh em, anh em hãy yêu nhau." Tình yêu sau là một tình yêu có nghĩa là lưu hành, là bành trướng.
Một cái khác biệt nữa là cái này. Tình yêu dâm dục, trong hình thức kiểu mẫu hơn: là "mắc phải tình yêu," không có bền lâu, hay là nó chỉ bền bằng cách thay đổi đối tượng, nghĩa là, vì tuần tự phải lòng với những người khác nhau. Còn về đức bác ái, dầu sao, Thánh Phaolô nói nó "tồn tại," thật sự đó là một sự tồn tại đến muôn đời, cả khi đức tin và đức cậy đã hết.
Nhưng giữa hai tình yêu này-tình yêu tìm kiếm và tình yêu trao ban-không có sự phân cách và đối nghịch, nhưng đúng hơn có sư phát triển và lớn mạnh."
Eros" là khởi điểm cho chúng ta và 'agape' là điểm tới. Giữa chúng có chỗ cho một sự giáo dục và lớn lên trong tình yêu. Chúng ta lấy trường hợp chung nhất là tình yêu giữa hai người.
Trong tình yêu giữa một người chồng và người vơ, "eros" nổi bật lúc đầu, sự thu hút, sự ước muôn hỗ tương, sự chinh phục người kia, và như vậy là có một sự ích kỷ nào đó. Nếu tình yêu này không cố gắng phong phú lấy mình theo một chiều kích mới, chiều kích cho không, yêu thương hỗ tương, một khả năng quên mình vỉ kẻ khác, và chiếu mình trong con cái, tất cả chúng ta biết tình yêu đó sẽ kết thúc làm sao.
Sứ điệp của Phaolô hoàn toàn thích đáng ngày nay. Thế giới giải trí và quảng cáo xem ra nghiêng về việc khắc sâu vào giới trẻ rằng tình yêu rút gọn về "eros" và "eros" rút gọn về tình dục. Sự sống được trình bày như một thần tượng liên tục trong một thế giới mà cái gì cũng tốt, trẻ, và khỏe, không có già, không bịnh hoạn, và mọi người có thể tiêu dùng bao nhiêu tùy thích.
Nhưng đó là một sự nói láo khổng lồ sinh sản những chờ đợi không thực tế, những sự chờ đơi, một khi không được thoả mãn, sinh ra sự nản lòng, sự nổi loạn với gia đình và xã hội, và thường mở cửa cho tội ác. Lời Chúa sinh hiệu quả là làm cho cảm giác phê phán trong dân chúng không hoàn toàn dập tắt, khi quan niệm ảo tưởng này về sự sống hằng ngày được đề nghị với họ.
Lm Raniero Cantalamessa
Đức Ông Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ

No comments: