Monday, December 11, 2006

Hãy dọn đường...

Chúa đã đến trên con đường đang sửa chữa
Hai ngàn năm qua vẫn sửa và chưa xong
Con đường xưa có lẽ chẳng lòng vòng
Như hôm nay con người đang gắng công tu sửa.

Chúa ra đời, con người chưa có chiếc máy in
Chưa có xinê và nghệ thuật chụp hình
Chưa có Tivi và đường giây điện thoại
Rồi internet lưu chuyển khắp hành tinh.

Nhưng Chúa ra đời cho con đường chân lý
Để con người tìm đến lẽ sống an nhiên
Trên con đường này khắp mọi nẻo miền
Sẽ tìm về Chúa là con đường sự sáng.

Ngài chẳng viết sách, không để lại chữ nào
Con đường Ngài thẳng thắn thật cao siêu
Chỉ có loài người vẫn trên lối mòn hưởng thụ
Chẳng theo Ngài dọn sửa chỗ cong queo.

Con người đã dùng những phát minh hiện đại
Để mở đường cho quỉ dữ len chân
Để thoả mãn lòng tự cao cuồng tín
Và cổ võ vô luân, tục hoá thế trần

Lạy Chúa xin cho con biết dọn đường sửa lối
Trong chính lòng con còn vương vấn lụy đời
Xin cho con biết tránh xa con đường tội lỗi
Để đến với Ngài trên lộ chính sáng tươi.

Xin cho con biết dùng phương tiện mới
Để dọn đường cho Chúa sẽ giáng lâm
Xin cho con biết rao truyền chân lý
Bằng chính lòng con, nhân chứng giữa gian trần.

Sa Mạc Hồng (Vietcatholic News)

No comments: