Saturday, February 17, 2007

CUNG CHÚC TÂN XUÂN ĐINH HỢI !!!

Nhân dịp đầu Năm Mới Đinh Hợi,
Mến chúc bạn mọi sự Thắng Lợi,
Cuộc sống ngày càng như mong đợi,
Hạnh Phúc chẳng còn mãi xa vời.
Năm mới mừng Chú Ục,
Cuộc sống được Sung Túc,
Gia đình luôn Hạnh Phúc,
Hưởng những lời Xuân Chúc.
Nguyện Chúa Xuân mang đến Hạnh Phúc, Bình An, Ân Sủng và Tình Yêu đến Mọi Người!
-------------------------------------------------------------
Truyện HEO và LỢN
Ngày xưa người Việt gọi giống heo là lợn, và chỉ có tên lợn. Nhưng từ khi mở mang bờ cõi, con cháu sinh sôi nảy nở. Kẻ thì lên xuôi, kẻ thì xuống ngược. Cho nên kể từ đó giọng nói và phong tục dân Việt cũng thay đổi theo vùng. Vì thời Vua Chúa nên đi đâu hay gặp ai cũng thưa với trình. Bẩm quan lớn, bẩm ông, bẩm thầy, bẩm vua, trình Vua, vân vân và vân vân.
Vì chất giọng thay đổi, nên người miền trung mỗi lần gặp vua thì thay vì bẩm quan lớn, họ nói là bẩm quan.... lợn... Quan nghe thấy, tức giận liền mắng: Sao mày dám gọi tao là quan lợn, coi như con lợn à?
Thế là quan sai lính bắt, phạt cho 20 hèo mỗi lần gọi là quan lợn.
Bị đòn oan, nên người dân mỗi khi nhìn thấy con lợn là nghĩ ngay đến cái hèo của quan lớn, và gọi là đồ con hèo.
Trải qua thời gian lâu dần, người ta gọi luôn cho con lợn là con hèo. Khi di chuyển vào Nam, họ bỏ dấu huyền và từ đó gọi là... con Heo...

No comments: