Monday, January 08, 2007

LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Lc 3, 15-16. 21-22
“Đức Giê-su chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra”.
Bạn thân mến,
Có nhiều người chỉ trích đức tin của những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội khi mới sinh ra là “đức tin áp đặt”: áp đặt tin Chúa, áp đặc học giáo lý, áp đặt tin những điều đã “quy hoạch” sẵn trong Giáo Hội.v.v...họ quên mất rằng hôm nay họ học cao hiểu rộng là nhờ những “áp đặt” của các chương trình từ mẫu giáo đến đại học mà họ bắt buộc phải học, nếu họ không theo những chương trình “áp đặt” đó, thì họ không thể nào có học vị này hay bằng cấp nọ...
Chúa Giê-su không bị lung lay “đức tin” khi thấy dân chúng đổ xô theo ông Gioan Tẩy Giả, Ngài cũng không kiêu ngạo cấm ông Gioan làm phép rửa, nhưng trái lại, Ngài đến xin ông làm phép rửa cho Ngài, và tức khắc “trời mở ra” và có tiếng nói của Chúa Cha xác nhận Ngài là Đấng Messia: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.
Đức tin của bạn, của tôi, cũng như của những người Ki-tô hữu khác, có khi bị chao đảo bởi những tiến bộ của khoa học, bởi những chủ nghĩa hưởng thụ và kim tiền, nhất là bởi những tư tưởng kiêu ngạo, muốn thoát ly khỏi giáo huấn của Giáo Hội cách “hợp pháp” của một số người có năng khiếu về suy tư và tra cứu Thánh Kinh.
Trời cũng sẽ mở ra trên đầu những người Ki-tô hữu, khi họ khiêm tốn tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giê-su trong Giáo Hội của Ngài; và Chúa Cha cũng sẽ nói với họ “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” khi họ hoàn tất đời chứng nhân cho Tin Mừng ở trần gian này...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. (Vietcatholic News)

No comments: